WZPOMNIEĆ

wzpomnieć cycle, reprint, 140x200cm, 2020

wzpomnieć 1, 1/4​​​​​​​, graphic art (reprint), 70x50cm, 2020

wzpomnieć 1, 4/4​​​​​​​, graphic art (reprint), 70x50cm, 2020

wzpomnieć cycle, reprint, 70x200cm, 2020

Pionova Gallery, Gdansk, Poland, 2023

Užupio Meno Inkubatorius, Vilnius, Lithuania, 2023, JUJU Fotografija photo

„Wybierając tytuł, sięgnęłam do źródłosłowu «wspomnienia». Jak podaje Aleksander Brückner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego: wzpomnieć, wzpomniał; dziś wyłącznie używane, zamiast dawniejszego wzpomionąć; wzpomień i na koniec sam konkluduje, że: przeciw etymologji piszemy dziś: wspomnieć*. Zatem także wyraz będący punktem wyjścia dla dalszego rozwoju słowa «wspomnieć», podobnie jak bywa z samymi wspomnieniami, uległ modyfikacji.”

Zdzichowska Sylwia, Czym są Portrety Pamięci?, fragment dysertacji, 2022

*A. Brückner, Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, wydaw. Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927, s.635-641